Banner
Öz Geçmiş

  
25.10.1971'de Adana'da doğan Aynur Aydın, ilk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayarak 1988 yılında İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nü kazanmıştır. 1992 yılında lisans öğrenimini tamamlayan Aydın, 1994 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştır ve ikinci lisans eğitimine başlamıştır. Bu arada İ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olmuştur. Aynı yıl yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Aydın, doktora öğrenimine başlamış ve "Türkiye'de Ormanlardan Yararlanmanın Yasal Esasları" isimli doktora tezini ve Hukuk Lisans eğitimini 1998 yılında tamamlamıştır.
 
2000 yılında yardımcı doçent olan Aynur Aydın, 2004 yılında doçent 2010 yılında profesör kadrosuna atanmış ve halen İ.Ü. Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalında akademik çalışmalarına devam etmektedir.
 
Orman hukuku, çevre hukuku, yaban hayatı hukuku, iklim değişikliği, çevresel etki değerlendirmesi, sağlık hukuku konularında çok sayıda uluslararası ve ulusal yayını olan Aydın, ulusal ve uluslararası projelerde görev almıştır.

1.GENEL

ÜNVANI ADI SOYADI Prof.Dr. Aynur Aydın
YAZIŞMA ADRESİ İ.Ü. Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku ABD 34473 Bahçeköy / İSTANBUL
DOĞUM YILI 1971
TELEFON 0212 226 17 99 GSM  
E-POSTA

aynur90@istanbul.edu.tr

FAX 0212 226 17 99

2. EĞİTİM *(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık)

MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI
1992   Lisans İ.Ü. Orman Fakültesi
1998 Lisans İ.Ü. Hukuk Fakültesi
1994 Yüksek lisans İ.Ü. Orman Fakültesi
1998 Doktora İ.Ü. Orman Fakültesi

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ ÜLKE ŞEHİR BÖLÜM/BİRİM GÖREV GÖREV DÖNEMİ
İ.Ü. Orman Fakültesi Türkiye İstanbul Orman Mühendisliği Ar. Gör 1992-2000
İ.Ü. Orman Fakültesi       Yrd. Doç. 2000-2004
        Doç. Dr. 2004-2010
        Prof. Dr. -2010

4. PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI KURUM BÜTÇE TARİH GÖREV PROJE TÜRÜ ARDEB NO
Türkiye’nin Taraf Olduğu Çevre Sözleşmelerinden Doğan Taahhütleri İ.Ü. 4000 2000 Araştırmacı BAP  
Biyoçeşitlilik Mevzuatının Performans Analizi İ.Ü. 8000 2008 Yürütücü BAP  
Forest Ownership FAO Ayni 2009 Araştırmacı Uluslararası  
ÇED Sürecinin Hukuksal Analizi İ.Ü. 10000 2010 Yürütücü BAP  

5. DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı 2
Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı -
Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı  
Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı   Tamamlanan Devam Eden
Yüksek Lisans 2 1
Doktora 1 1
Uzmanlık    
Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)