Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
1
Özgeçmiş

Prof. Dr. Aynur Aydın

25.10.1971' de Adana' da doğan Aynur Aydın, ilk ve orta öğrenimini Sakarya' da tamamlayarak 1988 yılında İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünü kazanmıştır. 1992 yılında lisans öğrenimini tamamlayan Aydın, 1994 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesini kazanmıştır ve ikinci lisans eğitimine başlamıştır. Bu arada İ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olmuştur. Aynı yıl yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Aydın, doktora öğrenimine başlamış ve "Türkiye' de Ormanlardan Yararlanmanın Yasal Esasları" isimli doktora tezini ve Hukuk Lisans eğitimini 1998 yılında tamamlamıştır.

2000 yılında Yardımcı Doçent olan Aynur Aydın, 2004 yılında Doçent 2010 yılında Profesör kadrosuna atanmış ve halen İ.Ü. Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Orman hukuku, çevre hukuku, yaban hayatı hukuku, iklim değişikliği, çevresel etki değerlendirmesi, sağlık hukuku konularında çok sayıda uluslararası ve ulusal yayını olan Aydın, ulusal ve uluslararası projelerde görev almıştır.

 

ÖZGEÇMİŞ

1.GENEL

DÜZENLEME TARİHİ

T.C. KİMLİK NO

 

ÜNVANI ADI SOYADI

Prof.Dr. Aynur Aydın

YAZIŞMA ADRESİ

İ.Ü. Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku ABD 34473 Bahçeköy İstanbul

DOĞUM YILI

1971

TEL

0212 226 17 99

GSM

 

E-POSTA

aynur90@istanbul.edu.tr

FAX

02122261799

2. EĞİTİM

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

1992

  Lisans

İ.Ü. Orman Fakültesi

1998

Lisans

İ.Ü. Hukuk Fakültesi

1994

Yüksek lisans

İ.Ü. Orman Fakültesi

1998

Doktora

İ.Ü. Orman Fakültesi

*(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık)

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

İ.Ü. Orman Fakültesi

Türkiye

İstanbul

Orman Mühendisliği

Ar. Gör

1992-2000

İ.Ü. Orman Fakültesi

Yrd. Doç.

2000-2004

Doç. Dr.

2004-2010

Prof. Dr.

2010-

* (Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi)

4. PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

Türkiye’nin Taraf Olduğu Çevre Sözleşmelerinden Doğan Taahhütleri

İ.Ü.

4.000

2000

Araştırmacı

BAP

Biyoçeşitlilik Mevzuatının Performans Analizi

İ.Ü.

8.000

2008

Yürütücü

BAP

Forest Ownership

FAO

Ayni

2009

Araştırmacı

Uluslararası

ÇED Sürecinin Hukuksal Analizi

İ.Ü.

10.000

2010

Yürütücü

BAP

5. DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

2

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

-

Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

2

1

Doktora

1

1

Uzmanlık

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

6. YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

6

1-Coskun,A., Turker, O. (2010). Analysis of Environmental Impact Assessment (EIA) System in Turkey., Env. Monitoring and Ass. June. No.4. 0167-6369 Springer .

2. Coskun,A. A. (2010). EIA for Hydropower Plants, Energy Sources Part B. Economics, Planning and Policy. Taylor and Francis Publication.

3. Coşkun, A.,A., Güneş,Y. (2010). Turkish Nature and Biodiversity Legislation Within the Context of the EU Bird Directive and Habitat Directive, FEB Vol.19; No. 5.

4. Coşkun,A. (2010). An Analysis on the “Protection-Utilization Balance” in Turkish Forests, June, 5(11) AJAR.

5. Coşkun,A. (2010). Legislative Framework of Integrated Water Resource Management in Turkey, FEB, Vol 20; No.7.

6.Coşkun,A.,A., (2003). Water Law, The Current State of Regulation in Turkey”, Water International 28,No 1, 70-78,(2003).

Diger dergilerde yayınlanan makaleler

29

1.Gunes,Y., Coşkun,A.,A. (2008). Wildlife Laws in Turkey: Conflicts and Resolution, Wildlife Law, A Global Perspective, Chapter 7, pp.283-313, American Bar Association, 2008.

2.Coskun,A.,A., Elvan, D., Herbst, P., (2008). Wald und Forswirtschaft in Der Turkei, Forstwirtscahaft und Forstrecht In Den Reformstaaten Mittel Und Osteuropas.

3.Coşkun,A.A.,(2005). An Evaluation of the Environmental Impact Assessment in Turkey, International Journal of Sustainable Development, Volume 4, Issue 1, 2005.

4. Gunes, Y., Coşkun,A.A., (2005). Legal Structure of Public Participation in Environmental Issues in Turkey, Journal of Environmental Impact Assessment Policy and Management, Volume 7, No.3.

5 Coskun,A.,A., Elvan, D., Herbst, P., (2005). Wald und Forswirtschaft in Der Turkei, Fostzeitung.

6. Coşkun,A.A., (2005). Elvan,D., An Evaluation of Turkish Forest Legıslation in Scope of The Outline Of European Union Forest Legislation, 6th International Symposium of IUFRO, The Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Romania.

Coşkun,A.,A., Şentürk, G., Birben, U., (2007). Hukuksal Açıdan Yayla Kavramı ve Yapılaşma Usul ve Esasları, Yargıtay Dergisi, Cilt 33,sayı,4.

7. Coşkun,A.A., (2008).Orman Alanlarının Turizme Tahsisinde Durum –I- Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı 36, s.3-13, Haziran.

8. Coşkun,A.A., (2008). Orman Alanlarının Turizme Tahsisinde Durum–II- Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı 37, s.2-12, Temmuz, 2008

9 Ayanoğlu, S., Coşkun,A.A., (2008). D.Elvan, Orman Mühendislerinin Çalışma Alanları hakkında Tartışılan Konulara İlişkin Değerlendirmeler, O.Fakültesi Dergisi, B serisi Sayı 1, 2008

10 Coşkun,A,.A (2009). Property Rights on Forest in Turkey, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, sayı 55-56, mart- nisan..

11. Coşkun,A.A., (2009). İdare Hukuku Açısından Merkez Av Komisyonu, Kazancı Hukuk Dergisi, Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı, 53-54.

12. Erdem,N.,Coşkun,A.A. (2009). Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Türk Planlama Hukuku Açısından Analizi, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B Serisi,2009.

13 Coşkun, A.,A. (2009). Bütüncül Havza Yönetimi Önündeki Engeller, Doğa ve Toplum Dergisi, sayı 1-2.

14. Coşkun,A,.A (2010). AB Su Çerçeve Direktifi Açısından Türk Hukukunda Nehir Havza Yönetim Planlaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085.

15. Coşkun,A.A,Güneş,Y., (2008). 2b Arazilerinde İlk Perde (5831 sayılı Kanun Eleştirisi), Türk Hukuk Sitesi Yayımı.

16Coşkun, A.,A., (2009). Ağaçlandırma Yönetmeliği Üzerine Hukuki Bir Analiz, Orman ve Av Dergisi, Mayıs .

17. Coşkun,A.A. (2009) Madencinin Hukuk Zaferi, Türk Hukuk Sitesi, Orman ve Av Dergisi, Eylül.

18.Coşkun, A. A.,(2002) “Forest and Forestry within The Framework of Turkish Environmental Law”, Forstwissenschaftliche Beitrage 27, 34-41.

19. Coşkun, A. A., (2002). “Legal Status of Forests and Privatization Arguments in Turkey”, Forstwissenschaftliche Beitrage 26, 160-168 ( 2002).

20. Coşkun, A. A., (2003). “ Efforts in Turkey for Compliance with CITES”, Review of European Community &International Environmental Law”, Volume 12- Issue 3, August (2003).

Fanuscu, M., Coşkun,A.,A. (1995) “Çevresel Etki Değerlendirmesi” İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B serisi, C.45, S.3-4, 128-135.

21. Ayanoğlu, S. , Güneş, Y., Coşkun, A., A., (1993)“Ormanlarda İşgal ve Faydalanma Suçu, Orman Fakültesi Dergisi, B serisi,cilt 43

22. Coşkun, A.,A. (1998). “Saray İlçesi Orman Köylerinin Sosyo Kültürel Sorunları”, Orman Fakültesi Dergisi, A serisi,48, N.2,97-111.

23 Coşkun, A.,A., (1999). “Türkiye’de Ormanlardan Yararlanmanın Yasal Esasları, Orman Fakültesi Dergisi, A serisi, V.49, N1,83-109

24 . Ayanoğlu, S. Coşkun, A., A. ve Elvan, (2000).“İ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının 1951-2000 Yılları Arasında Orman Fakültesi Dergisi A Serisinde Yayınlanan Makalelerin Dökümü ve Değerlendirilmesi”, Orman Fakültesi dergisi, Seri A, Cilt 50, Sayı 1

25. Ayanoğlu, S. Coşkun, A., A. ve Elvan, D.,(2000).“İ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının 1951-2000 Yılları Arasında Orman Fakültesi Dergisi B Serisinde Yayınlanan Makalelerin Dökümü ve Değerlendirilmesi”,Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 50, Sayı 1.

26. Coşkun, A.,A.,(2002).”Aarhus Sözleşmesinin İdare Hukuku Açısından İrdelenmesi”, TODAİE, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 23-24.

27. Coşkun, A.,A., (2002). “Mera Kanununun Hukuksal Eleştirisi”, Yargıtay Dergisi Temmuz .

28.Ayanoğlu, S., Coşkun, A., A, Güneş,Y., (1994) “Orman Yakma Suçu ve Yaptırımı Üzerine Düşünceler”, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl 31 sayı 9,10,11,12.

29. Güneş, Y., Coşkun, A., A., (1994). “Devlet Ormanı Neresidir”, Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı 2

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

19

1.Coşkun,A.A., (2005). Elvan,D., An Evaluation of Turkish Forest Legıslation in Scope of The Outline Of European Union Forest Legislation, 6th International Symposium of IUFRO, The Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Romania.

2 Gunes,Y., Coşkun,A.A. (2007). Korunan Alanların Hukuksal Dayanağı, International Symposium, Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources.

3. Coşkun,A.A., (2006). The Legal Principles Benefiting From Forests In Turkey, 8th International Symposium of IUFRO, The Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Turkey, 2006.

4 Coşkun,A.A., Gunes,Y.,(2007).Özel Ormanlardan Yararlanma Usul ve Esasları, International Symposium, Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources.

5. Coşkun,A.A. (2010). Stratejik Çevresel Değerlendirme Kavramı ve Hukuksal Esasları, SEA Workshop, Çukurova University, Adana.

6 Coşkun,A.A., Türker, Ö. (2010). Turkish Legislation on Air Pollution, Poster Presentation, “24th IUFRO Conference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change”, IUFRO Congress Antalya.(Tam metni Yayımlanmak üzere Kongre Sekretaryasına ulaştırılmıştır.)

7. Coşkun,A.A., (2010). An Analysis of Turkish Forest Legislation, XXIII. IUFRO World Congress, Seoul Korea1-

Coşkun,A.A., Velioğlu, N., (2004). Kent Ormanı Tanımı ve Hukuksal Boyutu, I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Kongre Kitabı, Nisan.

8. Coşkun,A.A., (2008). Orman Arazisinden Yararlanma Hakları, Orman Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanununa Yönelik Hukuksal Bir Analiz, II. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiri Kitabı.

9. Coşkun, A. A., (2009). Orman Amenajman Planlarının Planlama Hukuku İçindeki Yeri, Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kongre Kitabı,Bartın.

10.Coşkun, A.A., Güneş, Y.,(2009). Koruma Kullanma Dengesi Açısından Doğal Kaynak Hukukuna Dayalı Bir Analiz, 8. Çevre Mühendisliği Kongresi, Kongre Kitabı.

11. Coşkun,A., Gençay, G. (2010). Kyoto Protokolü ve “Ormansızlaşma” Türk Çevre ve Orman Mevzuatı Açısından Hukuki Bir Analiz, TİKDEK Kongre Kitabı.

12. Coşkun,A.A., (2010). Yaylalarda Yapılaşmanın Hukuki Esasları, 3. Karadeniz Ormancılık Kongresi Artvin.

13Ayanoğlu,S.; Coşkun, A.,A., (2000).“A Systematic Analysis And Review Of The Turkish Forest Law”, 75. Balkan Sempozyum Kitabı, Bulgaristan, 2000.

14. Ayanoğlu,S.; Coşkun, A.,A.,(2002). “Urban Forest and Trees”, European Commission Publication Book, Cost Action E12, 223-250, Brussels, Belgium, 2002.

15 Coşkun, A., A., Elvan, D., (2003) “Urgent Amendments on Turkish Forest Legislation Concerning Participation”, XII. World Forestry Congress Quebec, Canada (2003).

16 Coşkun, A., A.,Erdönmez, C., (2003) “Sustainability in Turkish Forest Legislation and Administration”, XII. World Forestry Congress. Quebec, Canada.

17Ayanoğlu,S. , Aydın A.,(1995). 2924 sayılı Kanuna İlişkin Yasa Teklifi, 238-246, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler 3. Cilt.

18. Coşkun,A.,A.,Fanuscu, M., (1998).“Çevre ve Geri Kazanım”, Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu, 213-220.

19 . Coşkun, A.,A.,(1999). “Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Hukuksal Boyutu”, 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir

Diğer Yayınlar

5

1-Coşkun, A,A., Güneş,Y., Elvan, D., Velioğlu, N., (2007). Orman Kanunu ve İlgili Mevzuat, Kazancı Yayınevi,2007.

2 Günes,Y., Coşkun,A,A., (2008). Çevre Hukuku, Kazancı Yayınevi, Kasım 2004.

Gunes,Y., Coşkun,A.,A. (2008). Forest Tenureship Report of Turkey, FAO.

3 Güneş,Y., Coşkun,A., (2009).Wildlife Tenure Report of Turkey.FAO

4. Gunes Y; Coskun,A., (2010). TAI, Best Environmental Governance in Turkey,World Resources Institute. (Acces to Information, Access to Public Participation, Access to Justice in Turkey, Proje halen devam etmekte olup veri tabanına yüklemeler son aşamasına gelmiştir ve ekim ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir.)

.

5. Coşkun,A,A., Güneş,Y., Elvan,D.,Velioğlu, N, (2006). Biyoçeşitliliğin Korunmasına Yönelik Mevzuatın Uluslar arası Kriterler Karşısında Performans Analizi, Proje No 08/15122006, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri.

44. Serengil, Y., Hızal, A., Coşkun,A.A., Şengönül, Ş., (2009).Water Report of Turkey.MOEF

 
 
  ADRES: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy / İSTANBUL
E-Posta: aynur.aydin@sisli.edu.tr
E-Posta: aynur90@istanbul.edu.tr